меню

Пилягіна Галина Яківна

Завідуюча кафедрою психіатрії НМАПО ім. П.Л.Шупика, доктор медичних наук, професор.

У 1990 р. закінчила другий лікувальний факультет Донецького державного медичного інституту ім. М. Горького за фахом «лікувальна справа».

1993 – 2007 рр. працювала в Українському НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України (УНДІ ССПН) на різних посадах.

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом «психіатрія» на тему «Корекція суїцидальної поведінки у психічно хворих за допомогою латеральної фізіотерапії», а у 2004 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за фахом «психіатрія» на тему «Аутоагресивна поведінка: патогенетичні механізми та клініко-типологічні аспекти діагностики і лікування».

З 2004 р. працює у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (НМАПО), основна діяльність пов'язана з викладанням психіатрії, дитячої психіатрії, психотерапії, наркології, медичної психології.

З 2005 по 2015 рр. – на посаді професора кафедри дитячої, соціальної і судової психіатрії.

З 02.2015 очолює кафедру психіатрії НМАПО.

Автор 120 наукових публікацій, 2 керівництв та 6 навчально-методичних посібників.

Основною сферою інтересів у науковій діяльності є суїцидологія.

Основним фокусом професійної діяльності протягом всього часу є діагностика та лікування психічних розладів у дітей та дорослих (психофармакотерапія, психотерапія), зокрема саморуйнівної поведінки.

Основні методи психотерапевтичної роботи засновані на принципах екзистенціальної та когнітивної психотерапії.

Автор психотерапевтичної методики «Тренінг особистісної інтеграції – шлях до себе».

Організатор численних конференцій, практичних семінарів «Клінічні зустрічі», а також «Майстер-класу з психіатричної пропедевтики» для лікарів, психологів, волонтерів і фахівців різних спеціальностей, що працюють у сфері надання соціально-психологічної допомоги населенню.

Останні публікації:

А.П. Чуприков, Г.Я. Пилягина К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СУИЦИДОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УКРАИНЕ
http://nmapo.edu.ua/zagruzka/zbornikNMAPO22_2.pdf

Г.Я. Пилягина ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ФОРМЫ САМОРАЗРУШАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-patogeneza-ekvivalentnoy-formy-samorazrushayuschego-povedeniya
 
Г.Я. Пилягина АУТОАГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И КЛИНИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
http://www.psychiatry.ua/articles/paper243.htm

Г.Я. Пилягина ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ КРИЗИС В СУИЦИДОГЕНЕЗЕ И СТАНОВЛЕНИИ «СУИЦИДАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ»
http://nmapo.edu.ua/zagruzka/zbornikNMAPO

Г.Я. Пилягина, Е.В. Дубровская НАРУШЕНИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
http://childfund.org.ua/Uploads/Files/CCF/naryshenie.doc

Г.Я. Пилягина, С.А. Чумак АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ СУИЦИДАЛЬНЫХ ПОПЫТОК И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕЦЕДИВИРОВАНИЕ АУТОАГРЕССИВНОГО …

http://journal.giduv.com/Uploads/journal/2007/zdrav_chuv_2007_4.pdf#page=48

контакти

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім. П.Л. Шупика

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (вул. Фрунзе) 103-А, корпус 7 (103K7 на мапах google), 2-й поверх

Тел. +38(044)468-36-11, +38(044)468-38-45

наш сайт: mentalhealth.org.ua

сайт-партнер про психофармакологію: psychopharmacology.com.ua

зв'яжіться з нами