меню

Чумак Станіслав Анатолійович

Кандидат медичних наук, асистент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім.П.Л. Шупика, куратор циклів ПАЦ по психотерапії та медичній психології

Освітня і професійна характеристика

2001 р. - закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа».

2001 - 2002 рр. - інтернатура на базі Київської міської психоневрологічної лікарні №1 (відд.№1) за спеціальністю “Психіатрія”.

2002 - 2004 рр. - клінічна ординатура в УНДІ соціальної, судової психіатрії і наркології МОЗ України.

2004 - 2007 рр. – аспірантура УНДІ соціальної, судової психіатрії і наркології МОЗ України. 15.05.2008 р. захистив кандидатську дисертацію “Клініко-діагностичні аспекти аутоагресивної поведінки у хворих з первинними та повторними аутоагресивними діями” за спеціальністю 14.01.16 — психіатрія.

2004 - 2009 рр. - науковий співробітник відділу радіаційної психоневрології Інституту клінічної радіології  ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» (за сумісництвом)

2007 р. -  спеціалізація по психотерапії в НМАПО ім. П.Л.Шупика

2009 р - стажування з радіаційної медицини, психіатрії та психотерапії в Медичній Школі Університету Нагасакі (Японія).

2009 - 2017 рр. – старший науковий співробітник відділу радіаційної психоневрології Інституту клінічної радіології  ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

2012 р. - лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок.

2016 р. – лікар –психіатр вищої категорії

Наукова діяльність

Загальний науковий стаж - 13 років

Відповідальний виконавець 4-х НДР на замовлення НАМН України, співвиконавець 7-х НДР

Співвиконавець міжнародного наукового проекту Європейського Союзу – CEREBRAD (2012-2015 рр.)

Сайт-координатор 3-х міжнародних багатоцентрових клінічних досліджень (ІІ фаза) (2009-2011; 2014-2017 рр.).

Експертна діяльність

2004 – 2017 рр. – лікар – експерт  в програмі психіатричного контролю працівників, які виконують роботи з перетворення об’єкту «Укриття» до екологічно безпечної системи в рамках проекту MEDINOUT «Вхідний і заключний медичний контроль» плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття».

2009 – 2017 рр. – лікар - експерт Центральної міжвідомчої експертної комісії по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Викладацька діяльність

2008-2009; 2015-2017 рр. - асистент кафедри психіатрії та наркології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

З жовтня 2017 р – асистент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім.П.Л.Шупика

Загальна кількість друкованих праць – 88.

Сфери наукових та практичних інтересів: діагностика та лікування (психофармакологічне та психотерапевтичне) афективних та тривожних розладів, когнітивних розладів різного генезу, суїцидологія.

Основні психотерапевтичні напрямки, що використовуються в практичній  діяльності – модифікована проблемно-орієнтована терапія з використанням підходів раціональної, когнітивно-поведінкової та екзистенціальної психотерапії. 

контакти

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім. П.Л. Шупика

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (вул. Фрунзе) 103-А, корпус 7 (103K7 на мапах google), 2-й поверх

Тел. +38(044)468-36-11, +38(044)468-38-45

наш сайт: mentalhealth.org.ua

сайт-партнер про психофармакологію: psychopharmacology.com.ua

зв'яжіться з нами