меню

Бондарчук Андрій Григорович

Доцент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім.П.Л.Шупика, лікар - психіатр вищої категорії, психотерапевт, кандидат медичних наук.

У 2002 році закінчив лікувальний факультет Харківського державного медичного університету. За фахом лікар-психіатр (2003), кандидат медичних наук (2007), асистент кафедри психіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика (2007).

2003 -2007 рр. - друга вища освіта, закінчив Национальний фармацевтичний університет, факультет «Фармація» за cпециальністю – «провізор».

2007 р. – спеціалізація з «психотерапії». Основні методи психотерапевтичної роботи базуються на принципах екзистенціальної й когнітивної, аналітичної психотерапії.

2017 - 2019 рр. - куратор циклів інтернатури на кафедрі, відповідальний за клінічну роботу.

Загальний трудовий стаж: 24 роки, стаж наукової роботи і науково-педагогічної роботи - більше 15 років.

Після закінчення медичного університету пройшов навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі психіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика, захистив кваліфікаційну роботу на здобуття ступеня магістра медицини з психіатрії (2003 рік)

Навчався в аспірантурі на кафедрі психіатрії Харківського державного медичного університету. В листопаді 2006-го року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.16 – психіатрія, у спеціалізованій вченій раді при Інституті неврології, психіатрії та наркології АМН України (м. Харків) за темою «Аутоагресивна поведінка несуїцидального характеру у хворих на параноїдну шизофренію (діагностика, корекція, профілактика)».

Після закінчення аспірантури був зарахований на посаду асистента, а потім - доцента кафедри психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, де працює по теперішній час.

Проводить учбово-методичну, наукову та лікувально-діагностичну роботу, брав участь у розробці тестових завдань для лікарів-інтернів, програм спеціалізації, передатестаційних та інших циклів навчання лікарів на кафедрі психіатрії НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Проводить лікувальну роботу на клінічних базах кафедри.

На даний час виконує обов'язки куратора циклу інтернатури на кафедрі.

Має більше 30 наукових праць, деклараційні патенти на корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції, неодноразово приймав участь в міжнародних конгресах і конференціях.

Викладає пропедевтику психіатрії для психологів, фахівців інших спеціальностей і волонтерів

З 11.2009 р. по 2018 р. - провідний фахівець клінічної бази кафедри - Медичного центру «Софія», основними напрямками роботи якого є надання амбулаторної допомоги в галузі психічного здоров’я, проведення психотерапії, та психологічного консультування.

Основні напрямки професійної діяльності:

  • діагностиката лікування розладів психіки та поведінки (як невротичного, так і психотичного спектрів) з використанням медикаментозного та інших видів терапії;
  • амбулаторний прийом пацієнтів;
  • проведення психотерапії, психодіагностичного дослідження, психологічного консультування.

контакти

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім. П.Л. Шупика

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (вул. Фрунзе) 103-А, корпус 7 (103K7 на мапах google), 2-й поверх

Тел. +38(044)468-36-11, +38(044)468-38-45

наш сайт: mentalhealth.org.ua

сайт-партнер про психофармакологію: psychopharmacology.com.ua

зв'яжіться з нами