меню

Від інтерна до лікаря-спеціаліста

Від інтерна до лікаря-спеціаліста

31.01.2019 року на кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім.П.Л. Шупика відбулися іспит та атестація лікарів-інтернів на визначення рівня теоретичних знань та практичних навичок державною атестаційною комісією за головуванням завідувача кафедри д. мед. н. професора Пилягіної Г.Я. Звання лікаря психіатра отримали 28 інтернів, які в повному обсязі виконали навчальний план і програму інтернатури за спеціальністю «Психіатрія» протягом 2017-2019 рр.

Під час атестації лікарі-інтерни показали достатній рівень теоретичних знань і рівень оволодіння практичними навиками, що цілком відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики та необхідний для практичної роботи лікарем-психіатром. Лікарі-інтерни в повній мірі оволоділи сучасними методами профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих психіатричного профілю, навиками надання швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Членами атестаційної комісії – науково-педагогічними працівниками кафедри - рівень підготовки лікарів-інтернів був оцінений позитивно, було прийнято рішення всім претендентам присвоїти звання лікар-спеціаліст за фахом «Психіатрія».

Після атестації всі лікарі-інтерни відповіли на запитання анонімних анкет. Аналіз результатів анкетування показав загальну задоволеність змістом та організацією навчання на кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО імені П. Л. Шупика. Співробітниками кафедри було розглянуто аналіз анкетування та зроблено висновки щодо покращення учбового процесу на циклі інтернатури за спеціальністю «Психіатрія».

Вітаємо наших молодих колег, які приєдналися до славетної когорти українських психіатрів. 

Від інтерна до лікаря-спеціаліста

In the Department of Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology take place practical conferences for residents with experienced practical specialists of the Local Medical Association «PSYCHIATRIA» Center in Kyiv.

25.01.2019 at the Department of Psychiatry, Psychotherapy and Medical Psychology NMAPE named after P. L. Shupyk was held a practical conference with the participation of the main staff of the department, postgraduate doctors, clinical interns and deputy director dealing with organizational and methodical issues -Novoselsky Oleksandr Oleksandrovich. The main issues were discussed about organizational, methodological, regulatory, and law issues of providing psychiatric care to the population.During the lecture  were represented emotional discussions, discussed practical aspects of the application of Ukrainian legislation, in particular the Law of Ukraine "On Psychiatric Aid", as well as orders and regulations of the Ministry of Health, which regulate the professional activity of a psychiatrist in outpatient and inpatient care practice.

This discussion is very important because after a week the graduates of the chair, interns of the 2nd year of study, will begin their independent activity in health care institutions in different parts of Ukraine: Kyiv, Zaporozhye, Ternopil, Cherkassy, Chernihiv, Sumy and Zhytomyr areas.

During the training in our department, interns and students of other cycles repeatedly had an opportunity to take part in scientific and practical events organized by the department, which made it possible to improve  their theoretical knowledge.

контакти

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім. П.Л. Шупика

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (вул. Фрунзе) 103-А, корпус 7 (103K7 на мапах google), 2-й поверх

Тел. +38(044)468-36-11, +38(044)468-38-45

наш сайт: mentalhealth.org.ua

сайт-партнер про психофармакологію: psychopharmacology.com.ua

зв'яжіться з нами