меню

Випуск лікарів-інтернів кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім.П.Л.Шупика - 2017

Вітаємо лікарів-інтернів кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім.П.Л.Шупика які 31 січня 2017 року успішно закінчили інтернатуру та отримали сертифікати спеціалістів зі спеціальності "психіатрія". Бажаємо натхнення та плідної праці!

Вітаємо лікарів-інтернів кафедри психіатрії НМАПО ім.П.Л.Шупика які 31 січня 2017 року успішно закінчили інтернатуру та отримали сертифікати спеціалістів зі спеціальності "психіатрія"
Складання заключного іспиту на кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології.

24.01.2017 на кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім.П.Л.Шупика інтерни другого року навчання з фаху "психіатрія" склали заключний іспит.

На іспиті лікарі-інтерни показали високий рівень теоретичних знань та практичних навичок, підтвердженням чого є відмінні оцінки у 11 інтернів по всіх складових іспиту (комп’ютерне тестування, залік практичних навичок, теоретичний екзамен), 8 інтернів – мали оцінки «відмінно» та «добре», лише три інтерна виявили задовільний рівень знань в окремих складових іспиту.

Випуск інтерантура психіатрія 2017

В анкеті зворотнього зв’язку 21 інтерн з 22-х визнали, що всі складові навчального та виховного процесу на кафедрі мають рівень «добре» або «дуже добре».  

Цикл інтернатури включав очну та заочну частини: очну частину (9 місяців) інтерни проходили в НМАПО ім. П.Л. Шупика на даній кафедрі, заочну (9 місяців) – на базі медичних закладів в які були розподілені. Під час очної частини поглиблювали свої теоретичні знання та опрацювали практичні навички у відділеннях ТМО «Психіатрія»,зокрема, вони оволодівали навичками  проведення клініко – діагностичного інтерв»ю, постановки діагнозу, визначення тактики лікування, вирішення соціальних питань хворих. На кафедрі регулярно проводилися клінічні розбори пацієнтів.

контакти

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (вул. Фрунзе) 103-А, корпус 7 (103K7 на мапах google), 2-й поверх

Тел. +38(044)468-36-11, +38(044)468-38-45

наш сайт: mentalhealth.org.ua

сайт-партнер про психофармакологію: psychopharmacology.com.ua

зв'яжіться з нами