меню

ТУ «Комплексна психіатрична та психотерапевтична допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій»

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім. П.Л.Шупика

Тривалість - 2 тижні (78 годин)

Перейти до ознайомлення з матеріалами циклу на Google Drive можливо за наявності даних доступу отриманих у куратора

https://www.google.com/intl/ru_uA/drive/images/drive/logo-drive.png

Склад робочої групи:

 • Пилягіна Галина Яківна, завідувач кафедри психіатрії, д.мед.н., професор
 • Кузнецов Валерій Миколайович, професор кафедри психіатрії, к.мед.н.
 • Коротоножкін Віктор Гаврилович, доцент кафедри психіатрії, к.мед.н.
 • Насінник Олег Андрійович, доцент кафедри психіатрії, к.мед.н.
 • Уралова Людмила Тимофіївна, доцент кафедри психіатрії, к.мед.н.
 • Бондарчук Андрій Григорович, асистент кафедри психіатрії, к.мед.н.
 • Гончар Тимур Олексійович, асистент кафедри психіатрії, к.мед.н.
 • Челядин Юлія Ярославівна, асистент кафедри психіатрії

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЦИКЛУ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

«Комплексна психіатрична та психотерапевтична допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій»

Тривалість: 78 годин (2 тижні)

Мета циклу: удосконалення сучасних знань з психіатрії та психотерапії,  вдосконалити практичні навички діагностики психопатологічних розладів у осіб, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій, відбору оптимальних методів лікування при наданні психіатричної та психотерапевтичної допомоги постраждалому населенню.

Контингент: лікарі-психіатри, психотерапевти, наркологи, лікарі- психологи, лікарі інших спеціальностей, психологи з немедичною освітою.

Код курсу,  розділу

Назва курсу, розділу

Кількість навчальних годин

лекції

семінари

 

практичні заняття

* за умов

дистанційного

навчанння

разом

1

2

3

4

5

6

7

01

Поняття емоційного стресу та розладів, що пов’язані з емоційним стресом

01.01

Предмет і завдання діагностики та лікування розладів пов’язаних з емоційним стресом

2*

-

2

2

4

01.02

Особливості психотравмуючого впливу при військових діях та екстремальних ситуаціях

2*

-

2

2

4

 

Загалом по розділу 01

4*

-

4

4

8

02

Теоре­тичні і практичні основи клініки розладів пов’язаних з емоційним стресом

02.01

Нейробіолоігчна основа розладів пов’язаних з емоційним стресом

2*

-

2

2

4

02.02

Основні психопатологічні синдроми при розладах пов’язаних з емоційним стресом

2*

-

2

2

4

02.03

Особливості астенічного, тривожного та фобічного синдромів при розладах пов’язаних з емоційним стресом

 

2

 

 

2

02.04

Обсесивно-компульсивні синдроми при розладах пов’язаних з емоційним стресом

 

2

 

 

2

02.05

Дисоціативні (конверсійні) розлади пов’язані з емоційним стресом

 

2

 

 

2

02.06

Соматоформні розлади пов’язані з емоційним стресом

 

2

 

 

2

02.07

Реакція на стрес та порушення адаптації при розладах пов’язаних з емоційним стресом

 

2*

2

2

4

02.08

Особливості формування афективних розладів пов’язаних з емоційним стресом

 

2*

2

2

4

02.09

Особливості формування розладів особистості пов’язаних з емоційним стресом

 

2

-

-

2

02.10

Особливості поєднання розладів пов’язаних з емоційним стресом та органічної патології

 

2

-

-

2

02.11

Саморуйнуюча поведінка при розладах пов’язаних з емоційним стресом

 

2

-

-

2

 

Загалом по розділу 02

4*

18/4*

8

8

30

 

1

2

3

4

5

6

7

03

Сучасні методи діагностики при розладах пов’язаних з емоційним стресом

03.01

Сучасні методи діагностики розладів пов’язаних з емоційним стресом

2*

-

2

2

4

 

Загалом по розділу 03

2*

-

2

2

4

04

Сучасні методи лікування невротичних розладів пов’язаних з емоційним стресом

04.01

Сучасні методи психофармакотерапії при розладах пов’язаних з емоційним стресом

2*

-

2

2

4

04.02

Принципи застосування сучасних методів психотерапії та психокорекції при розладах пов’язаних з емоційним стресом

2*

-

2

2

4

04.03

Система сімейна психотерапія при розладах пов’язаних з емоційним стресом

2*

 

2

2

4

04.04

Індивідуальна  і групова психотерапія при розладах пов’язаних з емоційним стресом

2*

 

2

2

4

04.05

Принципи невідкладного та кризового втручання при розладах пов’язаних з емоційним стресом

2*

2

 

2

4

04.06

Когнітивно-поведінкова, ребрифінг при розладах пов’язаних з емоційним стресом

2*

-

2

2

4

04.07

Сугестивна психотерапія і аутотренінг при розладах пов’язаних з емоційним стресом

2*

-

2

2

4

04.08

Можливі помилки при лікування розладів пов’язаних з емоційним стресом

2*

2

 

2

4

 

Загалом по розділу 04

16

4

12

16

32

05

Додаткова програма

 

 

 

 

 

05.01

Питання імунопрофілактики

-

2

-

-

2

 

Загалом по розділу 05

-

2

-

-

2

06

Залік

-

-

2

-

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Загалом по циклу

26*

24/4*

28

30

78

 * - заняття за умов дистанційного навчання

Лекцій в дистанційному режимі -  26
Семінарських занять в дистанційному режимі - 4
Дистанційне навчання передбачає:

 • спілкування в он-лайн режимі та заняття в оф-лайн режимі
 • користування електронною поштою та відеозв’язком

ПЕРЕЛІК

практичних навичок циклу тематичного удосконалення «Комплексна психіатрична та психотерапевтична допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій»

 1.  Знати основні засади законодавчої бази щодо надання психіатричної допомоги  постраждалим внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій.
 2.  Вміти проводити клінічне інтерв’ю у постраждалих внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій.
 3.  Вміти збирати об’єктивну та допоміжну інформацію про стан постраждалих осіб.
 4.  Вміти розрізняти вплив психогенних, ендогенних та екзогенних факторів на походження психічних розладів.
 5.  Вміти виявляти загальні та специфічні ознаки психопатологічного розладу, адекватно визначати та інтерпретувати клінічні прояви психічних та поведінкових розладів у постраждалих внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій.
 6.   Вміти проводити диференційну діагностику психічних та поведінкових розладів невротичного регістру у постраждалих осіб, обґрунтувати психопатологічний діагноз.
 7.  Вміти розрізняти вплив соціальних, сімейних та особистісних факторів на розвиток  психічних та поведінкових розладів у осіб, що постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій.
 8.  Вміти надавати адекватну психіатричну (психофармакологічну) допомогу постраждалим з різними психічними та поведінковими розладами сучасним стандартам їх лікування.
 9. Вміти проводити відповідну невідкладну інтервенцію при гострих формах різних психічних та поведінкових розладів у постраждалих осіб.
 10. Вміти надавати адекватну психотерапевтичну допомогу постраждалим внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій з різними психічними  та поведінковими розладами згідно сучасних методів психотерапевтичного лікування.

 

ПЕРЕЛІК питань до заліку для циклу тематичного удосконалення «Комплексна психіатрична та психотерапевтична допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій»

1. Закон України про психіатричну допомогу
2. Медична деонтологія та етика у лікувальному процесі осіб з розладами пов’язаних з емоційним стресом
3. Синдроми непсихотичного рівня
4. Психічні травми в осіб, що постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій
5. Психологічні захисні механізми
6. Розлади пов’язані з емоційним стресом у постраждалих
7. Критерії діагностики та сучасна класифікація розладів пов’язаних з емоційним стресом.
8. Диференційна діагностика неврозів і психозів у постраждалих осіб.
9. Особливості астенічного, тривожного та фобічного синдромів при розладах пов’язаних з емоційним стресом
10. Обсесивно-компульсивні синдроми при розладах пов’язаних з емоційним стресом
11. Дисоціативні (конверсійні) розлади пов’язані з емоційним стресом
12. Соматоформні розлади пов’язані з емоційним стресом
13. Реакція на стрес та порушення адаптації при розладах пов’язаних з емоційним стресом
14. Особливості формування афективних розладів пов’язаних з емоційним стресом
15. Особливості формування розладів особистості пов’язаних з емоційним стресом
16. Особливості поєднання розладів пов’язаних з емоційним стресом та органічної патології
17. Саморуйнуюча поведінка при розладах пов’язаних з емоційним стресом
18. Сучасні методи психофармакотерапії при розладах пов’язаних з емоційним стресом
19. Принципи застосування сучасних методів психотерапії та психокорекції при розладах пов’язаних з емоційним стресом
20. Система сімейна психотерапія при розладах пов’язаних з емоційним стресом
21. Індивідуальна  і групова психотерапія при розладах пов’язаних з емоційним стресом
22. Принципи невідкладного та кризового втручання при розладах пов’язаних з емоційним стресом
23. Когнітивно-поведінкова, ребрифінг при розладах пов’язаних з емоційним стресом
24. Сугестивна психотерапія і аутотренінг при розладах пов’язаних з емоційним стресом
25. Можливі помилки при лікування розладів пов’язаних з емоційним стресом

Список рекомендованої літератури:

 1. Александровский Ю.А., Барденштейн Л.М., Аведисова А.С. Психофармакотерапия пограничных психических расстройств.- М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000.- 250 с.
 2. Буянов М.И. Основы психотерапии детей и подростков: (Практ. Руководство) - Киев: Вища шк., 1990. - 191 с.
 3. Гиндикин В.Я.  Лексикон малой психиатрии.– М.: КРОН-ПРЕСС, 1997.– 576с.
 4. Гиндикин В.Я., Гурьева В.А.  Личностная патология.– М.: Триада-Х, 1999.– 266с.
 5. Каменецкий Д.А. Отличительные (тиоплогические, этиопатогенетические, клинические) особенности неврозов с навязчивостями.– М.: Гелиос АРВ, 2002.– 240с с илл.
 6. Карвасарский Б.Д. Неврозы.– М.: Медицина, 1990.– 676с. с илл.
 7. Карманное руководствок МКБ-10: классификация психических и поведенческих расстройств с глоссарием и исследовательскими диагностическими критериями (Под ред. Дж. Купера / Пер. с англ. Д. Полтавца.– К.: Сфера, 2000.– 464с.
 8. Кемпински А. Психопатология неврозов.– Варшава: Польское медицинское издательство, 1975.– 400с.
 9. Марилов В.В. Общая психопатология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.– 3-е изд., стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2008.– 224с.
 10. Носачев Г.Н., Баранов В.С. Семиотика психических заболеваний (общая психопатологтя): Учебное пособие, 4-е изд.– Самара: Самарский мед. ин-т «Реавиз», 2006.– 352с.
 11. Паттерсон С., Уоткинс Э. Теории психотерапии (5-е изд.).– СПб.: Питер, 2003.– 544с. (Серия «Золотой фонд психотерапии»)
 12. Ромек  В.Г.  Поведенческая  психотерапия: Учеб.  пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр АКАДЕМИЯ, 2002.– 192с.
 13. Руководство по психиатрии (под ред. АС Тиганова).— М.: Медицина, 1999.— т.1, 2.
 14. Семке В.Я. Истерические состояния.– М.: Медицина, 1988.– 224с.
 15. Суицид. Хрестоматия по суицидологии.? К: А.Л.Д.,1996.? 216с.
 16. Томас Дауд Е. Когнитивная гипнотерапия.– СПб.: Питер, 2003.– 224с. с илл. (Серия «Золотой фонд психотерапии»)
 17. Фенихель О. Психоаналитическая теория неврозов.–  М.: Академический Проект, 2004.– 848с.
 18. Хайгл-Эверс А., Хайгл Ф., Отт Ю. Люгер У. Базисное руководство по психотерапии.– СПб.: Восточно-Европейский інститут психоанализа, Речь, 2002.– 784с. с илл.
 19. Хорни К. Невроз и личностный рост.– СПб.:  Издание  Восточно-Европейского  инст.  психоанализа и Б.С.К.,  1997.– 316с.
 20. Хъелл Л., ЗиглерД. Теории личности. — СПб.: Питер Ком, 1998. — 608 с.
 21. Шапиро Д. Невротические стили (Пер. с англ).– М..: Ин-т общегуманитарных исследований, 2000.– 176с. (Серия «Современная психология: теория и практика»)
 22. Герд Лаукс. Психиатрия и психотерапия. Справочник/Герд Лаукс, Ханс-Юрген Меллер; Под ред. академика РАМН П.И. Сидорова/Пер. с немец. – М.: МЕДпресс-информ, 2012. – 510 с.
 23. Козідубової В.М. Психіатрія/під ред. В.М. Козідубової, В.М. Кузнецова з свівавт. – Харків: Оберіг, 2013. – 1164с.

контакти

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (вул. Фрунзе) 103-А, корпус 7 (103K7 на мапах google), 2-й поверх

Тел. +38(044)468-36-11, +38(044)468-38-45

наш сайт: mentalhealth.org.ua

сайт-партнер про психофармакологію: psychopharmacology.com.ua

зв'яжіться з нами