меню

Від інтерна до лікаря-спеціаліста

Від інтерна до лікаря-спеціаліста

24.01.2020 року на кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім.П.Л. Шупика відбулися іспит та атестація лікарів-інтернів на визначення рівня теоретичних знань та практичних навичок державною атестаційною комісією за головуванням завідувача кафедри д. мед. н. професора Пилягіної Г.Я. Звання лікаря психіатра отримали 23 інтерна, які в повному обсязі виконали навчальний план і програму інтернатури за спеціальністю «Психіатрія» протягом 2018-2020 рр.

Під час атестації лікарі-інтерни показали достатній рівень теоретичних знань і рівень оволодіння практичними навиками, що цілком відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики та необхідний для практичної роботи лікарем-психіатром. Лікарі-інтерни в повній мірі оволоділи сучасними методами профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих психіатричного профілю, навиками надання швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Членами атестаційної комісії – науково-педагогічними працівниками кафедри - рівень підготовки лікарів-інтернів був оцінений позитивно, було прийнято рішення всім претендентам присвоїти звання лікар-спеціаліст за фахом «Психіатрія».

Після атестації всі лікарі-інтерни відповіли на запитання анонімних анкет. Аналіз результатів анкетування показав загальну задоволеність змістом та організацією навчання на кафедрі психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО імені П. Л. Шупика. Співробітниками кафедри було розглянуто аналіз анкетування та зроблено висновки щодо покращення учбового процесу на циклі інтернатури за спеціальністю «Психіатрія».

Вітаємо наших молодих колег, які приєдналися до славетної когорти українських психіатрів. 

Internship 2020

контакти

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (вул. Фрунзе) 103-А, корпус 7 (103K7 на мапах google), 2-й поверх

Тел. +38(044)468-36-11, +38(044)468-38-45

наш сайт: mentalhealth.org.ua

сайт-партнер про психофармакологію: psychopharmacology.com.ua

зв'яжіться з нами