меню

Дотик до психотерапії мудрої давнини

13-14.10.2017 на нашій кафедрі з успіхом пройшла «Психотерапевтична школа. Заняття 4» на тему: «Усвідомлення смислів та задоволення життям: осмислюючи ідеї античної філософії», під керівництвом магістра філософії, екзистенціального  терапевта Ірини ГЛУХОВОЇ (Беларусь)

Ми всі відчуваємо ту грань між медициною та психологією, на якій балансує сучасна психотерапія. Вона намагається бути наукою, де усе можна прорахувати та довести, але звертається і опрацьовує те, що не має матеріального субстрату у традиційному науковому розумінні – до людських настроїв, переживань, цінностей, сенсу буття...

Джерело або початок цього занурений у глибину століть, вони ведуть нас у Древню Грецію, до майєвтики Сократа, діалогам Платона та трактатам Аристотеля.

Античні філософи, лавіруючи між пошуком щастя та усвідомленням сенсу буття, прагнули прояснити картину миру, зрозуміти конфлікти і зміст повсякденного буття. Вони шукали способи правильного, усвідомленого проживання життя, тобто такого, при якому можна було досягнути задоволення від досить важких реалій повсякдення та радісного стану души – евдемонії. Чи не цього жадає й сучасна людина, не зважаючи на те, що минуло багато століть?

Саме цим питанням був присвячений наш семінар.

свідомлення смислів та задоволення життям: осмислюючи ідеї античної філософії

Ці відгуки учасників семінару свідчать про їх позитивні враження та ту дивну атмосферу, що була створена всіма нами – учасниками під керівництвом пані Ірини:

…Працюючи на стику дуже складних дисциплін: філософії, психології, психотерапії та лінгвістики Ірина Глухова представляє «ексклюзивний продукт»!

Можливість спостерігати за її роботою – це унікальний майстер-клас високого професіоналізму, потужного інтелекту та знань, а також величезної особистої чарівності. Особлива магія її роботи – це відродження та «відновлення» філософів стародавності, їхньої мудрості, що є «без строку давнини». Вони, що жили більше двох тисяч років тому, набагато більшому здатні навчити нас, чим ми думаємо. Ірина Глухова дає можливість це відчути!

…Семінар Ірини Глухової розкрив по новому очі на античну філософію та можливості її застосування у теперішньому часі. Завдяки Сократівському діалогу можливо підштовхнути людину до самостійного мислення. Учень Сократа – Платон вчив людей бачити ідеальне. Учень Платона – Арістотель навчав своїх учнів, що дорожче за все Істина. Завдяки Діогену ми дізнались як спростити своє життя. Завдяки скептикам ми знаємо, що нам самим потрібно вибирати. Вони вчили: «людина не володіє світом, але може йому відмовити. Людина піддає все сумніву». Досліджуючи щось скептик робить вибір. Тим самим скептична позиція дозволяє обговорити ситуацію з різних сторін. Після цього періоду з'являється Епікур, який вчить про задоволення як про свободу від страждань. Головний принцип «помірність та стриманість». Окрему нішу займає знання, яке античні філософи використовували як спосіб визволення від страждань та отримання задоволення від життя. Елліністичний період філософії закінчився стоїцизмом, який стверджував «проживи життя достойно» та головною ідеєю вважав розуміння,«як людині розібрати та витримати свою долю. Кожний період античної філософії може допомогти розібратись людині з певними питаннями у житті, що напряму вказує її актуальність у сьогоденні.

Все це не тільки обговорювалось на семінарі, а й стало знанням, що допоможе власне мені у моє моєму житті та в моії роботі.

13-14.10.2017 на нашій кафедрі з успіхом пройшла «Психотерапевтична школа. Заняття 4»

…Коли я познайомилася із собою вперше, я була в човні. Батько був на веслах, задавав напрямок. Мати підтримувала його, коректувала. А я споглядала. Я ніколи не запитувала, куди ми пливемо. Я цілком довіряла ім. Один раз батьки покинули мій човен. І я була змушена навчитися управляти ним. Часу на споглядання стало набагато менше. Я стала замислюватися про те, у якому напрямку мені потрібно плисти, розробляла методи найшвидшого  пересування по воді. Я не знаю, що тоді трапилося з моїм човном, але я давно в поїзді. Так швидше. І комфортніше.

Семінар Ірины Глуховой допоміг мені згадати мій човен і мої весла. Я зупинила рух і дозволила зафіксувати свою увагу на власному Я, заглянути усередину себе. Тільки зараз у моєму човні не було ні батька, ні матері. Дивно, але в ній були якісь зовсім чужі для мене люди, які задавали настільки глибокі питання, що я була вражена. Ближче всіх біля мене сидів старий Сократ. Він запитав мене «Ти, яка живе? Як ти?». Потім я помітила Платона. Він цікавився моїм миром і ступенем його ідеальності. Арістотель показав спосіб порівняти ідеальний мир з реальним. Кініки (здається, їх було багато) наполягали на ідеї, що жити потрібно простіше. А стоїки міркували про долю та запитували мене, як же Я з нею справляюся. Я думаю, останніми в човні сиділи епікурійці. Вони довго спостерігали. А потім з обережністю задали свої питання «Як і в чому власне Ти можеш набути щастя і що цьому перешкоджає?».

Два дні ми плили. Два приголомшливі дні, що були наповнені змістом і задоволеністю життям. Я рада, що мала можливість познайомитися з усіма цими людьми. Мені здається, у важкі моменти тепер я завжди зможу звернутися до них за порадою. До великих філософів античності. Спасибі!

Також ми анонсуємо майбутні семінари, котрі буде вести Ірина ГЛУХОВА та ЧЕКАЄМО НА ВАС! 

19-20.01.2018 Семінар:

 «Время и временность в философии и психотерапии» («Час і відчуття тимчасовості у філосоіфї та психотерапії)

«Что же такое время?
Если никто меня об этом не спрашивает,  я знаю, что такое время;
если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю».
Августин “Исповедь” 

Питання Августина залишається актуальним і в наші дні. І хоча що такий час, ніхто як і раніше не знає, фізики його вимірюють, філософи пишуть про нього дисертації, а психологи проводять тренінги по тайм-менеджменті.

На семінарі ми звернемося до філософських міркувань про час та можливості до їхнього практичного застосування в екзистенціальній терапії, консультуванні і усвідомленні власного життя.

До тем семінару відноситься обговорення думок видатних філософів, а також наступні питання:

 

 1. Як розуміли, що таке час, античні філософи
 2. Серен Кьєркегор: тимчасовість і вічність
 3. Анрі Бергсон:»науковий час» та «чистий час» життя.
 4. Фрідріх Ницше: час та «вічне повернення»
 5.  Мартін Хайдеггер: час і буття.
 6. Жан-Поль Сартр: феноменологія трьох вимірів часу.
 7. Вадим Руднєв: психіка та час.

 

18-19.05.2018 Семінар:

«Язык и речь в философии и психотерапии» («Мова та мовлення у філософії і психотерапії»)

«Заговори, чтоб я тебя увидел!».
Диоген Синопский
«Язык – дом бытия»
Мартин Хайдеггер

Аристотель називав людину «твариною, що розмовляє», тим самим виділяючи мову як  відмінну та виняткову людську здатність.

Ця здатність особливо актуальна в психотерапії, де ми говоримо, насамперед, спілкуємося з людиною про труднощі контактування у відносинах з оточуючими, про розуміння змісту і фантазіях, про минуле, сьогодення та майбутнє. Настільки ж звично для нас усвідомлювати власні слова та дії, відокремлювати й розуміти мову та вчинки оточуючих.

У повсякденності ми часто уявляємо собі мову як деякий спосіб транспортування думок зсередини назовні. А от філософам це бачиться інакше...

На семінарі ми звернемося до філософських теорій мови, доторкнемось до можливостей їхнього практичного застосування та можливих здобутків в психотерапевтичній практиці, консультуванні та власному житті.

До тем семінару відноситься обговорення думок видатних філософів, а також наступні питання:

 1. Як розуміли мову та мовлення античні філософи
 2. Мартин Хайдеггер: мова як артикуляція усвідомлення
 3. Дж. Серл: що таке мовний акт
 4. Джон Остин: перформативні висловлення 
 5. Людвіг Витгенштейн: гра мов (языковые игры)

контакти

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (вул. Фрунзе) 103-А, корпус 7 (103K7 на мапах google), 2-й поверх

Тел. +38(044)468-36-11, +38(044)468-38-45

наш сайт: mentalhealth.org.ua

сайт-партнер про психофармакологію: psychopharmacology.com.ua

зв'яжіться з нами