меню

14-16 червня 2017 року в м.Києві відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю «Психіатрія сьогодення: шляхи розвитку та інтеграції»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

імені П. Л. Шупика 

КАФЕДРА ПСИХІАТРІЇ, ПСИХОТЕРАПІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

вул. Кирилівська 103 А, м. Київ, 04180, тел./факс: (044) 468-36-11, www.mentalhealth.org.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ  ПОВІДОМЛЕННЯ 

Шановні колеги! 

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології за підтримки кафедри загальної, дитячої та судової психіатрії і наркології повідомляють про проведення науково-практичної конференції з  міжнародною участю«Психіатрія сьогодення: шляхи розвитку та інтеграції», яка присвячена 90-річчю заснування кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології. Конференціявідбудеться 14-16 червня 2017 року в м. Києві (згідно «Реєстру з’їздів, конгресів,  симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2017 році»).

     Програма Конференції включає наступні напрямки:

  1. Сучасні питання, тенденції розвитку та проблеми у клінічній і соціальній психіатрії та психотерапії.
  2. Новітні методи діагностики та лікування хворих з психопатологічними розладами.
  3. Діагностика, терапія і профілактика саморуйнуючої поведінки
  4. Клінічна, психіатрія і психотерапія – взаємодія та взаємовплив у практиці. Адекватність та ефективність психотерапії в лікуванні психопатологічних розладів.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Місце проведення: м. Київ, вул. Кирилівська 103 А, зали  ТМО  «Психіатрія» у м. Києві

(від станції метро «Дорогожичі», «Петрівка» їхати тролейбусом №27 до зупинки «Кирилівська церква»).

Реєстрація учасників конференції у  фойє  Великої конференц-зали  ТМО  «Психіатрія» у м. Києві 14 червня 2017 року з 8.30 год.

Початок роботи конференції 14 червня 2017 року о 10.00 год. у Великій конференц-залі ТМО  «Психіатрія» у м. Києві

Оргкомітет конференції планує видання її матеріалів.

Матеріали для публікації приймають до 1 травня 2017р. Матеріали будуть опубліковані в журналі «Психічне здоров’я».

До розгляду будуть прийматися роботи, які не публікувалися та не подавалися до друку раніше.

Вимоги до оформлення публікації :

 

  1. Обсяг роботи – до 8 сторінок, в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5). Поля: зліва - 2,5 см, справа - 1 см, зверху - 2 см, знизу - 2 см. Оформлення списку літератури та джерел - 14 кегль, інтервал - 1,5.
  2. Структура:  УДК, автори, установа, місто, назва, текст, список посилань не більше 10, анотація (укр.., рус., англ..), ключові слова. Посилання на джерела та літературу вказати в тексті у квадратних дужках, наприклад [1, с. 12], відповідно до списку використаних джерел та літератури, оформлення якого відповідає вимогам ДАК України.
  3. Ілюстрації, фото (за наявності) подаються в електронному варіанті у форматі TIF (300 dpi) або JPEG з підписами до них (обов’язково). У тексті слід вказати місце розміщення ілюстрацій (фото). Таблиці подаються на окремих сторінках в редакторі Word (шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5).
  4. Відомості про автора (обов’язково!) подаються у кінці статті: адреса для листування з  поштовим індексом, місце роботи або навчання, вчене звання, науковий ступінь, посада, телефон: роб., моб.; E-mail). Стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.
  5. Праці подаються в електронному вигляді та друкованому (один примірник за підписом автора).

 

 Автори відповідають за повноту висвітлення досліджень, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Матеріали надіслані пізніше вказаного терміну та які не відповідають вимогам – розглядатись не будуть.

Матеріали для публікації необхідно надіслати до 01 травня 2017 року на електронну адресу: chelyadyn.yuliya@gmail.com

Відправивши свої матеріали, обов’язково дізнайтесь, чи надійшли вони до Оргкомітету, за тел. 095 272-86-28  - Челядин Юлія Ярославівна.

Заявки на участь у Конференції приймаються до 20 травня 2017 р. за реєстраційною формою.

Реєстраційну форму учасника необхідно надіслати

на електронну адресу: bashynskyioleksandr@gmail.com

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА

науково-практичної конференції з  міжнародною участю

«Психіатрія сьогодення: шляхи розвитку та інтеграції»,

Україна, Київ, 14-16 червня 2017 року

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю!) доповідача, вік

 

Країна, місто

 

Назва закладу, установи, організації та посада або  навчального закладу, факультет та курс для студентів

 

?

 

 

Форма участі (необхідне відмітити або підкреслити)

 

       Участь без доповіді

       Усна доповідь (до 30 хв.)

       Усний виступ (до 10 хв.)

       Ворк-шоп (до 2,5 год.)

       Інтерактивна дискусія (до 1,5 год)

       Стендова доповідь

Назва усної доповіді

 

Назва стендової доповіді

 

Публікація

 

Поштова адреса установи, індекс, телефон, e-mail

 

Орг.комітет. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська 103 А, Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО імені П.Л. Шупика (7й корпус ТМО  «Психіатрія» у м. Києві, 2-й поверх).

Відповідальний секретар: д.мед.н. Насинник Олег Андрійович (тел. 050 962-73-70),

технічні секретарі: Шерстобітова Ольга (тел. 096 191-33-38), Башинський Олександр (тел. 097 193-39-04, bashynskyioleksandr@gmail.com),

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної з міжнародною участю «Психіатрія сьогодення: шляхи розвитку та інтеграції»!

Цю інформація і багато іншого ви знайдете на сайті кафедри:  http://mentalhealth.org.ua

З повагою,    

Оргкомітет

контакти

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (вул. Фрунзе) 103-А, корпус 7 (103K7 на мапах google), 2-й поверх

Тел. +38(044)468-36-11, +38(044)468-38-45

наш сайт: mentalhealth.org.ua

сайт-партнер про психофармакологію: psychopharmacology.com.ua

зв'яжіться з нами