меню

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України була створена у 1927 році і до 1941 року її очолював кандидат медичних наук І.О. Залкінд.

З 1944 р. кафедру очолив академік АН УРСР професор В.П. Протопопов.

У 1951 р. при кафедрі був організований курс вищої нервової діяльності (ВНД), який в 1953 році був виділений в окрему кафедру ВНД (завідуючі — П.В. Бірюкович (1953), А.Є. Хільченко (1953 - 1956).

У 1956 р. кафедру психіатрії очолив професор Й.А. Поліщук. Під його керівництвом у 1965 р. при кафедрі був організований курс дитячої психоневрології, який у 1969 році виділився в самостійну кафедру, яку очолила професор Л.О. Булахова.

У 1979–1986 рр. кафедрою завідував професор В.С. Шапошников.

З 1988-2015 рр. кафедрою завідував професор В.М. Кузнецов, який довгий час був головним дитячим психіатром МОЗ України, Заслужений лікар України. З 1994 року В.Н. Кузнецов обраний Членом-кореспондентом Московської психотерапевтичної академії.

Викладачами на кафедрі у різні роки працювали професори П.І. Коваленко (1968-69), Л.О. Булахова (1958-69), доценти Т.М. Городкова (1944-78), А.Є. Відренко (1961-91), О.М. Саган (1967-69), С.М. Зінченко (1967 -69), В.М. Кузнецов (1967 –69), асистенти В.П. Савченко (1978-96), Є.М. Юнак (1944-48), Л.І. Кокун (1980 - 82), О.Б. Белов, С.І. Костюченко.

З 2015 р. кафедрою завідує професор, д.мед.н. Г.Я. Пилягіна. На кафедрі психіатрії НМАПО працюють професор В.М. Кузнецов, доценти О.А. Насінник, Л.Т. Уралова, Т.О. Гончар, асистенти А.Г. Бондарчук, Ю.Я. Челядин, О.В. Зубатюк.

За весь період діяльності кафедри виконано понад 533 наукові праці підготовлено 10 учбових посібників, 12 збірників наукових праць, виконано 3 докторських і 26 кандидатських дисертацій. На кафедрі пройшли підготовку 47 клінічних ординаторів і навчалось 15 аспірантів.

За період існування кафедри підготовлено 5943 лікарів за основною спеціальністю, з них більше 350 - інтерни. Співробітниками кафедри розроблено програми і навчальні плани для 5-місячного циклу спеціалізації, інтернатури та передатестаційних циклів з психіатрії, видано тестові питання і відповіді для присвоєння звання лікаря, збірник тестових завдань з психіатрії.

Видавнича діяльність кафедри проводиться через Асоціацію психіатрів України, яка видає журнал «Вісник асоціації психіатрів України» (редактор доцент О.А. Насінник). З 2003 року професор В.М. Кузнецов є головним редактором фахового міждисциплінарного науково-практичного журналу «Психічне здоров’я».

Науково-дослідна робота кафедри пов’язана з питаннями теорії і практики психіатрії. На даний час на кафедрі виконується наукова дослідна робота по удосконаленню та застосуванню діагностичних критеріїв психічних захворювань, яка включена до переліку НДР Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації». Всі ці і ряд інших досліджень сприяють поглибленню розуміння суті психічних розладів і розробці раціональних методів лікування.

Навчально-методична робота:

На кафедрі проводяться цикли:- інтернатура з психіатрії;

Можливе навчання на госпрозрахункових засадах.

контакти

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО ім. П.Л. Шупика

04080, м. Київ, вул. Кирилівська (вул. Фрунзе) 103-А, корпус 7 (103K7 на мапах google), 2-й поверх

Тел. +38(044)468-36-11, +38(044)468-38-45

наш сайт: mentalhealth.org.ua

сайт-партнер про психофармакологію: psychopharmacology.com.ua

зв'яжіться з нами